درباره ما

درباره ما

شرکت پلیمر شیمی منطقه آزاد ارس (POLYCHEM) با هدف تولید آمیزه ها و پلیمرهاي مهندسی پیشرفته و با بهره گیري از متخصصان داخلی و در راستاي رفع نیازهاي داخلی و صادرات در این حوزه تشکیل گردیده است. این شرکت با پشتوانه تجارب ارزشمند مهندسین خود که در طول سالیان متمادي در صنایع پلیمر و پتروشیمی کسب نموده و با استفاده از متخصصین و اساتید مجرب دانشگاهی، سعی بر تولید و انتقال دانش فنی تولید محصولات مهندسی پلیمري با کاربرد خاص در کشور بوده و داراي اهدافی همچون خودکفایی فنی- صنعتی و تکنولوژي در این زمینه و در چهارچوب مصالح کشور و بر اساس تکیه بر دانش متخصصان داخلی می باشد.

خط مشی شرکت

تولید محصولات نوین بر مبناي تکنولوژي و نوآوري در راستاي تقویت زنجیره ارزش

اهداف شرکت

رسیدن به جایگاه برتر در منطقه در تولید محصولات پلیمري مهندسی و خودکفایی در تأمین نیاز کشور در صنایع پایین دستی مرتبط و دستیابی به بازارهاي صادراتی

زمینه هاي فعالیت

  • کسب و فروش دانش فنی محصولات با فناوري پیچیده در حوزه پایین دستی و میان دستی پتروشیمی
  • تولید آمیزه هاي پیشرفته پلیمري
  • انجام کلیه امور طراحی و مهندسی تولید محصولات پلیمري در قالب همکاري با شرکتهاي تولید کننده